Joka neljäs suomalainen sähköistysaikeissa

Löydä sähkömies –palvelun vuosittain kuluttajien keskuudessa teettämä tutkimus* indikoi vilkasta kysyntää sähköasennuspalveluille. Lähes joka neljäs eli 24 % vastaajista kertoo aikovansa lähivuosina teettää kotiinsa uusia tai korjauttaa olemassa olevia sähköistyksiä. Ikäryhmässä 35-49 vuotta jopa 38 % vastasi myönteisesti kysymykseen lähivuosien sähköistysaikeista.

– Kuluttajien luottamusindikaattori on nyt ennätystasolla ja se näkyy myös halukkuudessa satsata kotien ja vapaa-ajan asuntojen parempaan toimivuuteen, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen, sanoo STUL ry:n viestintäjohtaja Paula Ihamäki.

Tutkimuksen mukaan ensimmäisiä parannusta vaativia asioita ovat pistorasioiden liian vähäinen määrä, puutteellinen valaistus, yleisesti ottaen vanhentunut sähköistys sekä mm. TV-kanavien huono näkyvyys.

Löydäsähkömies.fi on sähköistysalan järjestöjen perustama palvelu, jossa on valtakunnallinen asentajahaku ja runsaasti tietoa sähköistyksestä.

*Taloustutkimus Telebus 04/2017, N=1002, virhemarginaali +-2,5 %

Kirjoittaja

Löydä Sähkömies

Löydä Sähkömies
www.löydäsähkömies.fi on sähköistysalan yhteinen verkkopalvelu, joka auttaa löytämään ammattitaitoisen sähköasentajan omalta paikkakunnalta. Tavoitteena on parantaa sähköturvallisuutta, energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

 
STUL ry

STUL ry
STUL on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii - valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet - kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona. STUL välittää ammattitietoa jäsenyrityksille ja koko sähköalalle ja jakaa tietoa myös pienrakentajille, kiinteistö- ja rakentamisalalle ja alan koulutukseen hakeutuville nuorille.