Lämpökamerakuvaus

Ilmavuotojen tunnusmerkit ja haittatekijät
Talven kylmien säiden vallitessa tulee kiinnittäneeksi erityistä huomiota asunnon vetoisuuteen ja asumismukavuuteen. Jos viiman puhaltaessa koet tarvetta lähteä haeskelemaan villasukkia, voi olla aihetta tutkia talon mahdolliset lämpövuodot. Vetoisuuden lisäksi muita merkkejä mahdollisista ilmavuodoista ovat esim. katolla olevat jääpuikot tai huurre rakenteiden pinnoilla sellaisissa paikoissa, joihin se ei kuulu. Sen lisäksi että asumisviihtyvyys kärsii, ilmavuodot voivat tuoda ongelmia myös talon rakenteille. Kosteus voi tiivistyä sopivissa olosuhteissa rakenteisiin, aiheuttaa paikallisia kosteusvahinkoja ja tätä kautta myös homekasvustoja. Ilmavuotokohdista sisälle virtaavan kylmän ilman lämmittämiseen tuhlautuu energiaa kun huonelämpötilaa on pidettävä tavallista korkeampana.
Lämpökamerakuvauksen hyödyt
Lämpökamerakuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide, jolla löydetään rakennuksesta mm. lämpöenergiaa kuluttavat vuodot, kylmäsillat ja puuttuvat eristeet rakenteista. Kuvauksella voidaan havainnoivasti osoittaa, onko rakennuksessa energiaa syöviä kohteita ja löytyykö rakenteista korjaustarvetta. Kuvauksesta tehdään kirjallinen raportti lämpö- ja digikuvineen. Kuvista voidaan määrittää kohteen pintalämpötila asteina, mutta kamera on kuitenkin vain mittalaite ja varsinaisen tulkinnan ongelmakohdista tekee aina ammattilainen. Tämä edellyttää myös ymmärrystä siitä, miten kyseinen rakenne talossa toimii, joten kuvauksen tekevän henkilön pätevyys kannattaa aina varmistaa.
Lämpökamerakuvaus avuksi myös remontoidessa
Lämpökamerakuvausta on mahdollista hyödyntää myös silloin, kun vanhaa remontoidaan uudeksi. Kameran avulla saadaan tärkeää tietoa esim. yläpohjan ja ulkoseinän rakenteista ja niiden lämpöteknisestä toimivuudesta. Kuvauksella voidaan myös todentaa toimivatko patterit, minkä lämpöistä ilmaa tulee korvausilmakanavasta ja missä kulkevat lattialämmitys- tai lämminvesiputket. Tehdyn remontin jälkeen suositellaan jälkikuvausta työn laadun varmistamiseksi.
Löydä rakennuksen ongelmakohdat
Kun olet löytänyt uuden kodin, sen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys voi olla järkevää varmistaa lämpökamerakuvauksella jo ennen sisään muuttoa. Kuvausta käytetään näissä tilanteissa apuna erilaisten ongelmien selvittämisessä ja paikallistamisessa, tai esimerkiksi analysoidessa erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua esimerkiksi eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta. Rakenteissa olevan kosteuden voi oikeissa olosuhteissa löytää lämpökameran avulla. Varsinkin ulkoseinistä kostunut eriste on helppo löytää lämpökameran avulla.
Oli sitten kyse vanhasta tai uudesta rakennuksesta, lämpökamerakuvausta tehtäessä kyse on laadunvarmistuksesta. Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

Kirjoittaja

Teemu Niiranen, Rakennusten lämpökuvaaja (VTT) ja Rakennusten tiiviyden mittaaja (VTT) Raksystems Insinööritoimisto Oy:ssä

Teemu Niiranen, Rakennusten lämpökuvaaja (VTT) ja Rakennusten tiiviyden mittaaja (VTT) Raksystems Insinööritoimisto Oy:ssä
Teemu on toiminut seitsemän vuoden ajan asuntokaupan kuntotarkastajana Raksystemsillä. Työura kattaa niin lämpökuvaajan-, tiiviyden mittaajan- kuin rakennustekniikan asiantuntijatehtäviä.

 
Raksystems Insinööritoimisto Oy

Raksystems Insinööritoimisto Oy
Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijayritys. Olemme Suomen suurin kuntotarkastusyhtiö. Olemme tehneet yli 50 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitelleet ja valvoneet satoja peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön. Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja kansallisomaisuutemme edunvalvojina. Lue lisää palveluistamme www.raksystems.fi, asiakaspalvelu ja neuvonta 0207 495 500.