Sohvalta kännykällä vai täysin automaattisesti?

Toimivuutta parantava kotiautomaatio on tullut jäädäkseen, eikä siihen kerran totuttuaan enää halua palata entiseen. Käyttöliittymät on tuotu sulakekaapista kännykkään ja tablettiin, ja järjestelmä toimii entistä itsenäisemmin antureiden ja muun kehittyneen tekniikan ansiosta. Koti hoitaa itsensä ja asukkaansa asetettujen säätöjen pohjalta ilman, että siihen tarvitsee enää juurikaan puuttua.

Olohuone_kuva_Sisko_VuorenmaaKotiautomaatiotoiminnot edistävät ikääntyneiden turvallista omassa kodissa asumista, sillä siihen voidaan liittää erilaisia turvatoimintoja. Enemmän itsenäisyyttä ja elämänhallintaa ja vähemmän huolta – niitä ikäihmiset ja heidän omaisensa toivovat.

Taloautomaatioteknologia on ottanut isoja harppauksia viimeisimpien vuosien aikana ja kotiautomaation avulla syntyvä älykoti on yhä useamman uudisrakentajan mielessä. Syynä tähän ei ole ainoastaan mukavuus, vaan moni lähestyy asiaa myös energiatehokkuuden näkökulmasta.

Esimerkkejä kotiautomaation toiminnoista

  • valaistuksen ohjaus automaattisesti tai langattomasti
  • huonelämpötilan ajastettu säätö
  • ilmastoinnin automaattinen säätö
  • musiikin jakelu huoneisiin
  • verhojen säätö auringon ja lämpötilan mukaan
  • pistorasioiden sähkön kytkentä päälle ja pois ajastettuna
  • helppokäyttöinen ovipuhelinjärjestelmä
  • ovien lukitukset
  • turvallisuuteen liittyvien laitteiden hallinta

 

Sähkömies tuntee parhaat ratkaisut

Taloautomaatiojärjestelmä on viisas sijoitus, eikä sitä tulisi tarkastella ainoastaan ylimääräisenä kuluna. Energiatehokkuus, kodin toimivuus ja turvallisuus paranevat, ja onhan taloautomaatiolla vaikutuksensa myös talon jälleenmyyntiarvoon. 

Uudiskohteessa automaation asennus käy kätevästi sähköistyksen asennuksen yhteydessä, mutta usein sen pystyy asennuttamaan myös jälkikäteen vanhempaankin kotiin langattomilla lähettimillä ja kytkimillä.

Hyvin toteutettu projekti tarjoaa asukkaalle mahdollisuuden muokata ja täydentää järjestelmää myös tulevaisuudessa. Ammattitaitoinen sähköasentaja tuntee valmistajien järjestelmät ja osaa opastaa kotiautomaation valinnassa. Lähialueesi sähkömiehen löydät sähköistysalan yhteisestä palvelusta www.löydäsähkömies.fi

Kirjoittaja

Löydä Sähkömies

Löydä Sähkömies
www.löydäsähkömies.fi on sähköistysalan yhteinen verkkopalvelu, joka auttaa löytämään ammattitaitoisen sähköasentajan omalta paikkakunnalta. Tavoitteena on parantaa sähköturvallisuutta, energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

 
STUL ry

STUL ry
STUL on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii - valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet - kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona. STUL välittää ammattitietoa jäsenyrityksille ja koko sähköalalle ja jakaa tietoa myös pienrakentajille, kiinteistö- ja rakentamisalalle ja alan koulutukseen hakeutuville nuorille.