Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Myyasuntoni.fi / Teollisuuskatu, 65100 Vaasa


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jussi Mäntylä, [email protected]


3. Rekisterin nimi

Myyasuntoni.fi:n asiakasrekisteri


4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse Myyasuntoni.fi:lle.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Kiinteistönvälitysliikkeen nimi
• Kiinteistönvälitysliikkeen osoite
• Kiinteistönvälitysliikkeen sähköpostiosoite
• Kiinteistönvälitysliikkeen puhelinnumero
• Kiinteistönvälitysliikkeestä vastaavan henkilön nimi
• Kiinteistönvälitysliikkeen rekisteröitymistiedot
• Kiinteistönvälitysliikkeen tilaustiedot
• Kiinteistönvälitysliikkeen ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot

• Asuntoa myyvän henkilön nimi
• Asuntoa myyvän henkilön sähköpostiosoite
• Asuntoa myyvän henkilön puhelinnumero
• Asuntoa myyvän henkilön markkinointiin liittyvät tiedot


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja välitysliikkeiden rekisteröityessä palveluun, asuntoa myyvien henkilöiden täyttäessä tarjouspyyntölomakkeeseen yhteystietonsa sekä kilpailuihin osallistumisen ja mielipidetiedusteluiden yhteydessä.


7. Tietojen luovutus

Myyasuntoni.fi voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.


9. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Mainostaminen MyyAsuntoni.fi-verkkopalvelussa

Katso hinnasto TÄSTÄ ja varaa oma paikkasi soittamalla myyntipäällikkö Toni Ristimäelle 044-9706690 /[email protected] tai toimitusjohtaja Jussi Hietarannnalle 040-7368747 / [email protected].